naturlig klima

desember 6th, 2010

Norge kan bidra til at CO2-rensing blir klimaavtalens vinner i Mexico

av ceranatur   Lagret under: Uncategorized, klima, naturlig klima     Stikkord:, , , , , , ,      

Co2-rensing i klimaavtalen er ikke bare en stor seier for Norge. Det er også en stor seier for en reinere verden, bedre luft, reinere hav og store utslipp på land. Nå kan vi se lysere på at tiltak for å redusere CO2-utslipp ,blir konkretisert og satt ut i handling. Kina og Sør-Afrika har endelig akseptert og forstått at utslippsreduksjoner fra CO2 -rensing , er livsviktig for å redusere farlige utslipp.
Brasil er skeptisk. En av årsakene er at landet er opptatt av bevilgninger til biodrivstoff. Dermed vil det være feil å kalle Brasil en sinke , når det gjelder å bidra til utslippsreduksjoner. Brasil er det landet som har bidratt mest og gjort mest for å redusere avskoging. Landet har også klart å innhente tapt skog fra tidligere år. Jeg tror Brasil også vil kunne akseptere Co2-rensing,når defår vite mere, og ikke ser CO2-rensing som en trussel mot økonomsik vekt. Tvert i mot, CO2-rensing kan umulig ikke bidra til noe annet enn forbedret livskvalitet og økonomisk vekst .
Klimatoppmøtet i Mexico er ikke over ennå. FN`s klimapanel vil ha CO2-rensing med inn i en klimaavtale, som en løsning på begrening av global oppvarming.

En grønn utviklingsmekansime,CDM, er at utviklingsland får støtte fra rike land til reduksjonstiltak, som reduserer deres klimagassutslipp ,-mot at landet som støtter, får godskrevet deler av sine.
Denne utviklingsmodellen aksepteres av de fleste land.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

oktober 29th, 2010

Avtale av stor betydning for biologisk mangfold

av ceranatur   Lagret under: Uncategorized, klima, naturlig klima          

Dramatisk innspurt i internasjonale forhandliger om rettferdig fordeling av naturlige ressurser mellom I-land og U-land, fant sted nylig i Nagoya i Japan.-Avtalen gir Sør-Amerika rett til overskuddet fra f.eks. et slankemiddel., produsert i Vesten. Vi håper at denne rettigheten blir konkretisert,-det vil bety økonomisk utvikling i Sør-Amerika, og andre land f.eks. Land I Afrika, der naturressurser fra plantelivet brukes i industriell produksjon, f.eks. til te.
Denne regelen håper vi umiddelbart trår i kraft
Vi øyner håp om en bedre verden og mindre fattigdom i U-land, og større respekt og ansvar hos I-land, for naturressursene som frister i U-land.
Her er et praktisk eksempel på avtalen:
Et slankemiddel utviklet i Vesten fra en
flere hundre år gammel
kaktus i Sør-Amerika.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

desember 11th, 2010

Til slutt ble det en klimaavtale i Canun

av ceranatur   Lagret under: Uncategorized, klima, naturlig klima          
Verdens befolkning vil se at klimagaver fra klimatoppmøtet gir resultater

Verdens befolkning vil se at klimagaver fra klimatoppmøtet gir resultater

Til protester fra Bolivias delegasjon på klimatoppmøtet i Canun,klubbet Mexicos utenriksminister og møteleder,Patricia Espinosa,sluttdokumentet,klimaavtalen som gir et godt grunnlag for å oppnå merepå klimatoppmøtet i Durban neste år.Mer enn 190 land var enige om klimaavtalen.Og dermed er også tilliten til FN`s klimapanel gjennopprettet. Nå er det all grunn til opptimisme både når det gjelder skogbevaring, I-lands hjelp til U-land, sikring av urbefolks rettigheter i klimakampen,CO2-rensing, og tiltak for å forhindre at vi ikke overstiger 2 graders målet. Et slikt mål krever samarbeid lokalt og globalt. Det ser ut som om klimakampen er på rett vei. En utmerket, nyttig og framtidsrettet gave til verdens befolkning og framtidas generasjoner. Her nærer vi store håp til neste klimatoppmøte i Durban neste år. Folk ser og forstår hvor viktig klimakampen er, enten vi bor i I-land eller U-land.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

desember 11th, 2010

iNNSPURTEN IKLIMAFORHANDLINGENE I cANUN

av ceranatur   Lagret under: Uncategorized, klima          
klimaendringer angår alt og alle

klimaendringer angår alt og alle

iNNSPURTEN MOT VERDENS VIKTIGSTE MÅL,KLIMAMÅLET-NY KLIMAAVTALE, GIR EN ELLER FLERE VINNERE. Dersom forhandlerne kommer fram til samlet positiv enighet ,er klimatoppmøtet i Canun en stor success, for deltakerlandene og riktig klimautvikling. Det er riktige handlinger som må innfries. Eks. :Slutte med agressiv skoghogst og negativ utnytting av natur. Gå igang med CO2-rensing. Ta i bruk grønne energilder som f.eks. vann, vind og sol kraft.
Gjøre riktige klimaprioriteringer for å holde den globale temp. under 2 grader. Hjelpe U-land til økt vekst uten å satse på industri som forurenser; gi U-land teknologisk hjelp til å bruke grønne energi løsninger bl.a. Og det vil helt sikkert dukke opp bedre klimaløsninger underveis, når positve klimatiltak brukes og praktiseres. Boliva var det eneste landet som forlot klimatoppmøtet, uten å reise hjem, under de pågående innspurtforhandlinger. Boliva begrunner det med at USA har hatt for mye å si i avtaleteksten. Så lenge avtalen er god, skulle det egentlig ikke ha noe å si hvem som kommer med forslag til forbedringer : hovedsaken er at det skapes riktig framgang. Særinteresser er nødvendigvis ikke noe negativt. I innspurten , når målet er synlig, er det et spørsmål om å tro på at det er mulig å vinne, komme først i mål,- som et klimalag som skaper en jordklode det er godt å bo på.Det vet deltakerlanda.En riktig klimaavtale gir verden også et håp om mindre forskjeller på fattig og rik. Dvs. fattigdom kan også bekjempes ved å ivareta konsekvensene av klimautviklking.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

september 16th, 2010

Oljeutblåsing som en dråpe i havet sammenlignet med atomkraftverk feil

av ceranatur   Lagret under: Uncategorized, klima, naturlig klima          

Jeg vil heller fryse på ryggen enn å utsettes for utslettelsefare fra atomkraftverkenergi. Det kan umulig være noe annet enn tanken på stor ,kortsiktig profitt som får noen mennesker her i landet til å ønske bygging av atomkraftverk , til bruk for større og mindre energi behov fra vanlige husholdninger til storindustri. Slikt avfall kan ikke ødelegges, bare lagres. Enhver kan tenke seg størrelsen på lagret atomavfall, her i landet etter noen år. Det kan umulige ikke være noen annet enn den største mi ljø og klimatrusseln verden noen gang har stått ovenfor. En gigantisk oljeutblåsing vil være en liten oljedråpe i havet ,sammnelignet med skadene ,ødeleggelsene og utsletting som følger med en atomkraftverkulykke. Vi har ikke teknologi god nok til å ufarliggjøre atomkraft idag. Den teknologiske utvikling må bli bedre, og her ser vi igjen at seriøs klimaforskning trenger midler for å finne fram til hva vi kan gjøre for å redusere den menneskeskapte ,negative klimautvikling vi opplever, med påfølgende resultater: flom, ras, is og snesmelting, større forandring av værtyper ,enn hva vi regner med, relatert til negative naturproblemer og naturkatastrofer. Denne utviklinga er for lengst igang, vI LEVER MED KLIMAFORANDRINGENE OG DET VIL VÆRE EN ALTFOR LETTVINT LØSNING Å BYGGE ATOMKRAFTVERK FOR Å STOPPE DENNE UTVIKLINGA. dET SOM LAGES OG BYGGES FOR Å REDUSERE MENENSKESKAPTE KLIMAENDRINGER MÅ VÆRE UFARLIG BÅDE FOR MENENSKER, MILJØ OG KLIMA.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

august 12th, 2010

Høyspentmaster i Hardangernaturen er naturvandalisme

av ceranatur   Lagret under: Uncategorized, klima, naturlig klima     Stikkord:, ,      

Det er tydlig at Hardangerbefolkninga helst ser at de får strømlevering fra sjøkabler. Lett og forstå, jeg er enig med de. Sjøkabler er ikke noe nytt her til lands, hvorfor er enkelte politikere motstandere av forbedringer. Og frister det å ødelegge naturen? Enkelte har for vane å ødelegge et godt grunnlag for positive forbedringer.Hvorfor må strømkablene være godt synlige og true landskapet, for det er det de gjør. Hardangerfolket kan få så mye strøm de bare vil, og hvorfor ikke la de få strøm fra undersjøiske kabler, hvis det er det de vil. For de vil ikke ha synlige, strømkabler som forstyrrer det vakre landskapet. Merkelig at ikke eneklte politikere viser respekt og innteresse for folkeviljen? Istedet “duker” de for sin egen avgang.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

august 11th, 2010

“Nå er regn det viktigste problemet i Sahara,

av ceranatur   Lagret under: Uncategorized, klima, naturlig klima          

Det mener Naoar Labidi, fra FN`s matvareprogram. Og vi som trodde regn i Sahara var løsninga på tørkeproblemet, som ødelegger avlinger, sender matvareprisene til nye høyder , sender folk på flukt og gir vann og matmangel.
Hungersnøden i Shara har nå fått en annen innfallsvinkel , enn den skapt av tørke.. Styrtregnet som kan vare i flere måneder vasker bort avlinger, gir kolerea og stor barnedødlighet. Folk sulter og flykter i tusentalls. Også her lider barna mest. Området har ikke boliger og utstyr til å beskytte seg mot styrtregnet som gir flom og oversvømmelser. En kan være fristet til å spørre om hva som er verst av regn eller tørke i Sahara. Etter tørke smaker det vel alltid godt med litt regn. Her er regnet ute av kontroll for befolkninga . Og de flykter unna i håp om å komme til steder der forholdene er mere normale. Ekspertene mener klimaendringer er årsaken til store nedbørsmengder. I Niger står 7.1 millioner mennesker i fare for å sulte, med alle negative konsekvenser som resultat av mat og vannmangel. FN og andre hjelpeorganisasjoner har hatt 6 mnd. på seg til å forberde krisa pg.a. styrtregnet.
Det er tydlig at Sahara området som nå opplever, styrtregn trenger hjelp til bedre boliger, matforsyninger, og til å beskytte landområder mot store nedbørsmengder.For når regn er det viktigste problemet, i en slik størrelseorden at det ruinerer matavlinger, forurenser vann p.g.a flom og oversvømmelser, krever det større hjelp enn regnfrakker, eller for å si det mild, en regnfrakk til hvert menneske i Sahara området som lider av styrtregnet, kunne sikkert ha stor hjelp av en regnfrakk for å holde verste regnet på avstand.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

august 10th, 2010

Skogbranner og atomanlegg truer det russiske folket

av ceranatur   Lagret under: Uncategorized, klima, naturlig klima          

Den ekstreme hetebølgen og store skogbranner, bidrar til smog, røyk ,giftige gasser , farlig og giftig luftforurensing. Ikke engang gassmasker og tepper foran vinduer, ser ut til å hjelpe befolkninga mot
alvorlige,negative konsekvenser av møte mellom skogbrann og atomanlegg. Vi er glad vi ikke er der. Dette er skumle saker som kan utløse resultater som får oljekatastrofen i Mexicogulfen til å framstå bagatellmessig. Russerne vil kanskje vite at
er det noe de kan, så er det å bygge atomanlegg. Naturødeleggelser ser ut til å spille enmindre viktig rolle.

Dette er neppe siste kampen mellom industri og natur i verden. Nå slår naturen tilbake med all sin styrke og kraft.-Det russiske atomkonsernet Rosaton er skeptiske til krisestemninga i landet og advarer folk mot å handle i panikk.
Hvis dette hadde vært i Norge, hadde de fleste sikkert vært vettskremte., Giftutslipp , stor luftforurensing og fare for atomsprengninger og større utvikling av branner, spør ikke etter landegrenser. Forurensing fra giftutslipp sprer seg etter vindretning og kan ruinere og ødelegge landområder utafor vertslandet.
Atomanlegg omfavnes av mange og hates av enda flere. Kraft og energi må da kunne utvinnes fra mere menneskevennlige kilder. Sprenges et eller flere atomanlegg som resultat av skogbrannene i Russland, vil det nok kunne merkes langt utafor landets grenser. Og klimaforandringene blir neppe mindre av den grunn, tvert imot.Når møte mellom natur og industri er på sitt verste, bør vi trekke lærdom av det og gjøre prioriteringer som spiller på lag med naturen, samme hvor det er.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

august 6th, 2010

Regjeringa vil bevare norsk natur med den ene handa og rasere naturen med den andre handa

Slikt skaper misstilit og frustrasjon hos folk. Jeg mener selvsagt regjeringas vedtak om å legge kraftlinjer i Hardanger. Et slikt vedtak fattet for å gjøre et ødeleggende inngrep i norges store “naturperle”, kan ikke forbli uimotsagt. Folk vet hvordan de vil ha det og hvordan det skal være. Folk i Norge vet også at vi må ha den norske naturen, vi kjenner den svært godt i alle sine variasjoner og ingen aksepterer ødelegging og rasering av natur ,enten det er skogen, havet, fjordene,elvene eller fjellet. Også opplever vi at den norske regjeringa fatter vedtak. 2. juli 2010 om inngrep og rasering av Hardanger, selve Norges hjerte for mange. Uhørt! Det er nærliggende å spørre om det er noe annet politisk som ligger bak, noe folk ikke vet eller
ikke skal vite. Om det rett og slett er taktikk for å befeste politisk makt. Regjeringa bevilger milliarder av kroner til bevaring av regnskog i utlandet, det er vi blitt respektert for. Vi kan umulig forvente å bli repektert for et miljødeleggende inngrep på Hardanger. Tvert i mot. Et slikt inngrep på Hardanger ,vekker allerede avsky her i landet og avskyen vil bli større, når den blir kjent utover landets grenser. Undersjøiske strømkabler er dyrere, de kan lett være ute av drift i lengere perioder, Det tar lang tid å reparere undersjøiske strømkabler, -Det er argumenter som nå gjør seg gjeldende i motstand mot undersjøiske kabler. Undersjøiske kabler skader ikke miljøet slik som kraftledninger lagt i nærmiljøet, det er lett å forstå. det er lett å legge kraft ledninger i den skjønne Hardangernaturen, selv om det er stygt og skjemmer naturen, Ingen tvil om at undersjøiske kabler er å foretrekke, det som trengs er litt forbedringer for at de skal fungere bedre i Hardanger. og det kan da ikke være så vanskelig å få til ved riktige prioriteringer av ressurser til den type industri.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

august 3rd, 2010

Mye eller lite norsk natur

av ceranatur   Lagret under: Uncategorized, klima, naturlig klima     Stikkord:, , ,      

Bilder for your natural talent 395Nasjonalparkplanen for norsk natur som ble påbegynt i 1991 og sluttføres iår, har bidratt til 40 nasjonalparker , og 7 av de er på Svalbard. Nasjonalparkplanen har vernet 17-18 prosent av norsk natur , og kunne sikkert hatt store forutsetninger for å verne en mye større andel av norsk natur. Vi har mye flott og bra natur både til fjells, i skogen, ved sjøen, til havs og ved elvene. Mye av denne praktfulle naturen har blitt brukt og også misbrukt til å bygge og utvide industri. Slik industri har også kommet i konflikt med utvikling av naturen, i våre dager er oljeindustrien det tydligste eksempel på ødelegging av natur, næring og boområder for folk. Forurensing ved CO2-utslipp er et annet eksempel som truer utvikling av natur og dermed livskvaliteten til dyr og mennesker. Vi er kommet så langt idag at resultatet av Co2-utslipp og annen giftig forurensing i havet og på land har skapt klimaendringer.Skogen bidrar mye til å holde en riktig CO2-ballanse, ved at trærne tar opp i seg CO2-utslipp-.Også her er det mettningspunkt som bidrar til at trærne, skogen og naturen som helhet assimilerer mindre eller ingenting CO2, igjen en trussel mot bedring av klimaendringer. Når nå 17-18 prosent av norsk natur er vernet av Nasjonal Parkplanen, er det, samtidig som det er for lite. Norge er et lite land, og det burde være nokså relevant og ha en Nasjonal Parkplan som verner 100 av norsk natur. Da statuerer vi et stort eksempel på at vi har forstått hva naturen er og at den menneskelige utvikling på alle områder er avhengig av
utviklinga som foregår i naturen, enten det dreier seg om vann, skog, luft og dyr og planteliv.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Eldre innlegg »

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00